Beweging

Beweging en/of training van de jonge hond.

Een pup heeft ook beweging nodig, maar in beperkte mate zodanig dat we de botstructuren niet overmatig gaan belasten of beschadigen.
Maar wat is nu de ideale training of beweging voor een pup?
Op welke dingen moeten we letten? Hoe gaan we te werk?
In dit kort tekstje geven wij u uitleg omtrent de training van pups in combinatie met de groei.

De botstructuren van een pup bevatten groeiplaten die tijdens de groei volledig moeten sluiten zodanig dat de hond op een volwassen leeftijd een perfecte bouw kent.
Hieronder plaatsen we een aantal richtlijnen omtrent het sluiten van de groeiplaten die we in acht moeten nemen voor de beweging of training van de hond: (dit zijn richtlijnen en zijn niet afhankelijk van ras en grootte van de hond):
Beenderen sluiten van groeiplaat:
Humerus (schouder) 10 – 12 maanden
Radius (elleboog) 9 – 11 maanden
Phalangen 6 – 7 maanden
Pelvis (heup) 5 – 6 maanden
Femur (dijbeen) 9 – 11 maanden
Tibia (knie) 10 – 14 maanden
Men kan hieruit besluiten dat de groeiplaten volledig gesloten zijn vanaf 14 maanden ouderdom, zodanig dat zware trainingen moeten vermeden worden bij honden jonger dan 14 maanden.
 
Hoe omgaan met beweging?

Teveel beweging is slecht, maar te weinig beweging ook.
Coördinatie is de basis van het bewegen, veel en variabele bewegingservaring is belangrijk bij een pup. Zo kan men de pup aanleren om alles aan een beweging goed te timen zoals kracht, snelheid en richting.
Proprioceptie kan ook goed aangeleerd worden in het 1ste levensjaar.
Hiermee willen we bedoelen dat de pup leert kennis maken met verschillende gronden, omgevingen, materialen, toestellen, …

Men merkt op dat op 1 jarige leeftijd enkele groeischijven van de pup nog niet zijn gesloten zodanig dat we hoge piekbelastingen moeten vermijden en opgevangen moeten worden door goede coördinatie en spierontwikkeling.
Ontwikkelde spieren steunen en beschermen het kwetsbare skelet van jonge honden, m.a.w. hoe beter spieren ontwikkeld zijn, hoe beter belasting kan opgevangen worden.
Wandelingen moet zoveel mogelijk
gespreid en gelijkmatig verdeeld worden over de dag. Wandel liever wat vaker per dag, dan wat langer per wandeling.
Zo kan men als tip gebruiken dat de wandelingen moeten uitgebreid worden met 5min/maand standaard.
Vb. Pup van 8 weken wandelt 10 min, 5x /dag. Op 12 weken wandelt die 15 min, 5x /dag en na 16 weken 20 – 25 min, 5x /dag.

Ook kan u kiezen voor spelletjes of langer wandelen. Grote rassen kennen een groeisprint voor de leeftijd van 9 maanden. Hierdoor is het minder gewenst om de pup achter balletjes te laten rennen voor de leeftijd van 9 maanden. Zoekspelletjes met de bal of speelgoed wat niet kan wegstuiteren daarentegen is wel toegelaten. Denken we dan aan flostouwen.

Pup tot 8 maanden ouderdom: speltraining
In deze fase gaan we lichaams- en bewegingservaring opdoen zonder het bewegingsapparaat teveel te belasten.
Hoofddoel is dan ook het coördinatievermogen trainen, bewegingen timen, motivatie en risico’s op blessures verminderen.

Om dit hoofddoel na te streven is variatie een must voor pups. Niet te snel wedstrijdgericht denken is de boodschap omdat pups juist een gevarieerd aanbod van activiteiten krijgen waarbij ze succes kunnen beleven.

Pups zijn ook snel vermoeid waardoor hun motivatie om te spelen snel kan keren. Dit moet de eigenaar leren herkennen zodanig dat de pup steeds gemotiveerd blijft. Men moet ook opletten met hoge piekbelastingen zoals bv. springen en plotselinge richtingsveranderingen zoals bv. balspelletjes. Als u meerdere honden thuis hebt, gaan de honden vaak spelen met elkaar, deze bewegingen moeten ook gecontroleerd gebeuren.

Situaties waarbij de pup langere tijd gedwongen wordt te galopperen moeten ook vermeden worden omdat de ruggewervels dan meer belast worden omdat ze vaak in flexie en extensie gaan.

Doel van spelletjes is het zelfvertrouwen en de durf van de pup verhogen. Hieronder sommen wij een aantal spelletjes op die de hond absoluut variatie en gecontroleerde beweging biedt: Over lage obstakels of stokken laten stappen, later in combinatie met vreemde ondergrond. Zoekspelletjes in hoog gras (opletten met aren in het oor). In hoog gras zien ze de ondergrond niet en komen ze in contact met ongelijke ondergronden. Enkele tennisballen in een lange kous steken en pup motiveren om er mee rond te sleuren of er een licht apporteerspelletje van maken.
Pup na 8 maanden ouderdom
In deze periode kan u uw pup geleidelijk aan conditie laten opbouwen d.m.v korte sprintjes op een rechte lijn.
Vanaf 9 maanden kan u langer gaan wandelen, tempo ietwat opdrijvend, zodanig dat u merkt dat een uur wandelen geen problemen geeft.
Fietsen met uw hond kan vanaf 12 maanden. Hoe bouwen we dit op? De eerste twee weken bestaan uit 2 à 3 keer vijf min gaan fietsen. 3de week 10 minuten.Om de 14 dagen gaan we de tijd opdrijven tot 20-25 min.
ZEER BELANGRIJK: pas uw tempo aan aan de hond. Een jonge hond mag zeker niet achterblijven. Fietsen gebeurt in een vlotte draf, niet in galop. Pauzeer regelmatig, geen lange monotone fietstochten. Inspecteer steeds de voetzooltjes na het fietsen.
Traplopen. Mag de hond vaak traplopen?
Enkele voorwaarden zijn hieraan verbonden: Tempo moet traag zijn. Trede per trede, niet sneller en liefst aangelijnd. De hond mag de trap niet afstormen. Materie van de trap mag niet glad zijn zoals vb. hout of tegel. Materie moet antislip zijn. Risico’s voor het traplopen komt voor bij kleine en kortbenige rassen, honden met overgewicht, honden met weinig conditie. Lukt het niet om in een vloeiende beweging de trap op te stappen moet men denken aan een te hoge stap, onvoldoende kracht of gewrichtsproblemen. Samenvatting voor de beste beweging voor uw hond.

8 weken tot 6 maanden: Veel spelen Springtraining tot polshoogte (ivm sport) Gehoorzaamheidstraining (zit, lig, hier, raakvlakken ivm sport))
6 tot 14 maanden: Krachttraining Springtraining tot ellebooghoogte (ivm sport)
Na 14 maanden (gesloten groeiplaten): Springtraining boven ellebooghoogte (ivm sport) Begin weavetraining (ivm agilitysport) .
Geleidelijk aan opbouwen van uithouding.